Projecte Comenius

11 07 2011

El programa Comenius va dirigit a atendre les necessitats d´ensenyança i aprenentatge de tots els participants des d’Educació Infantil a Educació Secundària, així com de les institucions o organitzacions que impartixen esta formació.

Objectius:

 • Millorar la qualitat i incrementar la mobilitat d’alumnes i personal educatiu.
 • Promoure associacions escolars de qualitat.
 • Potenciar l’aprenentatge de llengües estrangeres entre l’alumnat i el personal educatiu.
 • Recolzar l’ús innovador de les TIC.
 • Incrementar la qualitat i la dimensió europea de la formació del professorat.
 • Recolzar les millores en els enfocaments pedagògics i en la gestió escolar.
 • Facilitar la difusió i valoració dels resultats i productes de projectes i mobilitats.

Destinataris:

 • Centres docents que impartisquen ensenyances de Règim General i de Règim Especial – excepte Escoles Oficials d’Idiomes.
 • Personal educatiu de centres docents no universitaris: professorat, membres d’equips directius, inspectors, assessors, orientadors, personal no docent que treballa amb alumnes en risc d’exclusió, amb necessitats educatives especials, en programes d’educació intercultural, etc.
 • Futurs professors.
 • Alumnat de centres educatius, excepte els universitaris o que cursen Cicles Formatius de Grau Superior.

Per aquells centres interessats en sol·licitar el projecte Comenius, vos adjuntem alguns documents que poden ser-vos d’utilitat:

Documentació Comenius

Adreçes remissió sol·licituds

convocatoria nacional

Adjuntem el manual per a centre escolars Comenius:

Manual Centre Escolars Comenius

Ací vos deixem la resolució del Projectes Aprovats i on apareix el nostre centre:

Associacions multiraterals COMENIUS

SEGUEIX EL NOSTRE PROJECTE A LA WEB DEL COL·LEGI

www.fgarciasanchiz.es